Du er her

Om kurset

Informasjon om kurset

Formål
Formålet med kurset er å styrke den psykososiale oppfølgingen etter kriser, ulykker og katastrofer. Målsettingen er å gi relevant og oppdatert kunnskap som gir økt trygghet og kompetanse hos hjelperen i møte med berørte og etterlatte.

Målgruppe
Psykososiale kriseteam i alle kommuner i Norge. Det faglige innholdet er relevant for alle som arbeider med oppfølging av personer som har vært berørt av kriser, ulykker og katastrofer. 

Kurset er åpent for alle interesserte, og det er gratis å gjennomføre. Flere fylkesmenn anbefaler at kriseteamene gjennomfører kurset.