Du er her

Reaksjoner under og etter kriser

Når krisen rammer (lukket) Filmklipp Egil og Berit_Kap_2-4-1

Tekstversjon av filmen

De fleste akutte reaksjoner er normale og hensiktsmessige.

Mennesker reagerer forskjellig avhengig av personlighet, livssituasjon og egne erfaringer før, under og etter krisen.

Potensielt traumatiserende hendelser påvirker tanker, følelser, kroppsopplevelser og handlinger[1]