Du er her

Reaksjoner

Opplevelsen av stress varierer fra person til person. Stress kan sees på som positivt i den forstand at det kan gi økt energi, engasjement og mestring. Negativt stress knyttes gjerne til en negativ følelsesmessig opplevelse av situasjonen. Arbeid med større kriser vil for noen være meningsfylt, mens andre synes kriser er uoversiktlige og vanskelige å håndtere. Det kan også hende at en person som på ett tidspunkt opplever arbeidet engasjerende, på et senere tidspunkt opplever det utmattende. Kontroll, forutsigbarhet og tilstrekkelig tilgang til ressurser kan være faktorer som påvirker opplevelsen av stress.

Å håndtere stress
Det er viktig å legge merke til hva eller hvilke situasjoner som skaper negativt stress, og hva eller hvilke situasjoner som oppleves positive.


Refleksjon

Hva er det ved dette arbeidet som oppleves meningsfullt?

Er det spesielle situasjoner ved arbeidet i kriseteamet du synes er vanskelige å håndtere?

Hvordan kan du øke opplevelsen av kontroll i situasjoner som er uforutsigbare?

Går jobben ut over privatlivet, eller går privatlivet ut over jobben? Er det noe du kan gjøre for å unngå dette?

Utbrenthet er en betegnelse på en rekke symptomer som profesjonelle hjelpere kan få som følge av sin yrkesutøvelse[17]. Det kan oppstå når situasjonelle krav over tid overgår de ressursene man opplever å ha til rådighet for å mestre situasjonen[18].

Kjennetegn på utbrenthet

Hukommelsesproblemer

Irritabilitet

Diaré eller forstoppelse

Konsentrasjonsvansker

Problemer med å slappe av

Kvalme

Problemer med å ta avgjørelser

Isolasjon

Svimmelhet

Negativt fokus

Nedstemthet

Hjertebank

Bekymringer

Økt eller senket matlyst

Hodepine

Flakkende tanker

Økt søvnbehov

Svette

Humørsvingninger

Søvnproblemer

Kuldefornemmelse

Trang til å gråte

Smerter i kroppen

Immunrelaterte sykdommer


Varselsignaler

  • At man i større grad utsetter oppgaver
  • Kynisme og mindre medfølelse
  • Man opplever at man gjør mindre og samtidig føler mer stress
  • Man har problemer med å prioritere og fullføre oppgaver, noe som fører til mer stress
  • Man gjør gradvis «enklere og enklere» aktiviteter eller kutter ut hobbyer
  • Man begynner å unngå ting man tidligere ikke hadde problemer med
  • Negativ innstilling

Sekundærtraumatisering oppstår når en blir overveldet av ekstreme hendelser et annet menneske har opplevd. Hjelpere som kommer nært innpå mennesker som har vært utsatt for en krise, ulykke eller kratastrofe vil selv kunne utvikle mange av de samme reaksjonene som den rammede[20]