Du er her

Media

Informasjonsbehovet til befolkningen er stort etter kriser, ulykker og katastrofer. Media er en sentral aktør i denne informasjonsformidlingen.

Informasjonstiltakene må samordnes og koordineres mellom politiet, kommunal ledelse, helseforetakene, fylkesmennene og sentrale myndigheter. Hvem som skal uttale seg til media og bidra med korrekt informasjon må avklares. Det er nødvendig med tydelig, korrekt informasjon og hyppige oppdateringer. Talspersoner bør ha høy tilgjengelighet for media.


Avklar

  • Hvilke informasjonsarenaer og informasjonskanaler man skal ta i bruk for å sikre at man når ut med tydelig og kvalitetssikret informasjon (kommunens nettsider, sosiale media, aviser, radio, tv).
  • Orienter rammede om at de kan oppleve personfokuserte og pågående henvendelser fra media. Det er i denne sammenheng grunn til å understreke at verken offentligheten eller mediene har rett til eller krav på informasjon om rammedes privatliv eller personlige reaksjoner, jf. pressens «Vær Varsom-plakat». Når berørte stiller seg til disposisjon for mediene, bør de ha rådført seg med familie. Det kan være nødvendig å aktivt skjerme barn og unge i skoler og barnehager.

Noen råd for kontakt med media.


RVTS - Film 6

Tekstversjon av filmen
 

Refleksjon

Hvilke muligheter og utfordringer ser du ved bruk av sosiale media?