Du er her

Ivaretakelse

RVTS - Film2

Tekstversjon av filmen

Inga Snøve deler noen tanker om hva opplæring og andre tiltak kan bety for å ivareta psykososiale kriseteamets medlemmer.


Refleksjon
Hva slags rutiner har dere for ivaretakelse av medlemmene i det psykososiale kriseteamet?

Hva er bra med dem? Hva kunne vært forbedret?


 • Teamets medlemmer bør opptre parvis, spesielt i den akutte fasen
 • Medlemmer med mindre erfaring bør få støtte av dem med mer erfaring
 • Det bør vurderes om teammedlemmer har behov for skjerming i perioder, enten i forhold til total belastning eller etter eget ønske
 • Samling på daglig basis i en oppfølgingsperiode kan bidra til bedre intern kommunikasjon og ivaretakelse av teamets medlemmer

Samtaler i perioden den psykososiale oppfølgingen pågår. En avlastningssamtale kan omfatte både tekniske og stressrelaterte temaer. Målet er å bidra til at de involverte får oversikt og ser sammenheng i sin innsats. 

 • Snakk om forløpet og arbeidsinnsats, med hovedfokus på fakta
 • Avvent noe med å ta opp sterke emosjonelle tema, det kan opprettholde den umiddelbare, og oftest forbigående, fysiske og psykiske aktiveringen
 • Ved belastende hendelser bør det gis tilbud om individuell oppfølging og gjennomgang i gruppe
 • Lederskap og gjensidig støtte innen gruppen (kollega- og likemannsstøtte) vil bidra til økt mestring og forebygging

Øvelse - for å legge bak seg jobben:

Sett dere sammen på slutten av uka eller et vanskelig oppdrag.

Skriv ned hva som har vært den tøffeste/hardeste hendelsen eller erfaringen denne uka. Legg igjen arket på jobb, lukk døra og dra hjem.

Det bør avtales tidspunkt for en gjennomgang av hendelsen gjerne i henhold til plan for psykososial oppfølging og beredskapsplanen, herunder en evaluring av innsatsen og fokus på læringsmomenter

Viktige elementer i et erfaringsmøte vil være:

 • Å vurdere det som fungerte bra, hva som evt. opplevdes frustrerende og hva som kan forbedres
 • Å fange opp ansatte som trenger individuell oppfølging
 • Å formidle psykoedukative teknikker og gi råd til mestring
 • Å tilrettelegge for gjensidig sosial støtte i gruppen og formidle anerkjennelse av innsatsen og støtte fra ledelsen

Inga Snøve deler erfaringer om hvordan medlemmer i kriseteamet kan ta vare på seg selv.

RVTS - Film 4

Tekstversjon av filmen

Refleksjon

 • Hva er din motivasjon for å jobbe i det psykososiale kriseteamet?
 • Hva er det som gjør arbeidet meningsfullt?

Øvelse - forebygge utbrenthet:

 • Dette er en øvelse for å øke bevissthet rundt hva som styrker deg og er beskyttende mot det som er belastende i jobben.
 • Tegn/skriv ned alt i hverdagen som hjelper deg til å klare det belastende arbeidet.
 • Del med resten av teamet.