Du er her

Hendelser og reaksjoner

I dette kurset vil du lære mer om de reaksjoner mennesker i kriser, ulykker og katastrofer kan få. Du vil også få vite mer om hvilken psykososial oppfølging de kan ha behov for. Kurset gir også råd i forhold til organisering av psykososiale kriseteam og vil også ha et fokus på ivaretakelse av deg som hjelper.